தொடர்புக்கு

PACHAI BOOMI,

11, V.O.C. STREET,

GUDUVANCHERY,

CHENGALPATTU – 603202.

pachaiboomi@live.com

PASUMAI K.MURUGESAN,

EDITOR,

PACHAI BOOMI.

pachaiboomi@live.com

M.UMAPATHI,

ASSOCIATE EDITOR,

+91 90430 82900

pachaiboomi@live.com

NEWS

+91 81489 78901

+91 90430 82900

pachaiboomi@live.com

EXPO

+91 95000 91634

+91 95000 26731

pbagriexpo@gmail.com

QUERIES

+91 90430 82900

+91 8148 777 145

pachaiboomi@live.com